קורס טייס מסחרי

מוטי קול-קר מדריך טיסה מוסמך

קורס טיס מסחרי

אחרי קבלת רישיון הטייס הפרטי צברת שעות טיסה וניסיון, אתה רוצה להתקדם בתחום?  זה הזמן לעבור לשלב הבא – הוצאת רישיון טייס מסחרי !!!

ניסיון נדרש לקבלת רישיון טייס מסחרי 

200 שעות טיסה כטייס שמתוכן לפחות:

 1. 100 שעות כטייס מפקד על כלי טייס ממונע ובהן לפחות :50 שעות על אווירון.
  50 שעות בטיסות ניווט – כל טיסה עם נחיתה בשדה המרוחק 100 ק"מ.
  5 שעות טיסת לילה ובהן 10 המראות ונחיתות.
 2. 50 שעות טיסה מודרכות  שניתנו ע"י מדריך טיסה מוסמך ובהן לפחות:15 שעות מודרכות שבוצעו בששת החודשים שקדמו להגשת הבקשה.
  10 שעות מודרכות על מטוס בעל כני נסע מתקפלים, מדפים מתקפלים ומדחף בעל פסיעה משתנה.
  10 שעות זמן מכשירים (לא יותר מ-5 שעות בסימולאטור).

ממה מורכב קורס לקבלת רישיון טייס מסחרי ?

גם קורס לקבלת רישיון טייס מסחרי מורכב משני מסלולים המבוצעים במקביל : חלק מעשי וחלק תיאורטי.

החלק המעשי
תכני ההדרכה המעשית מוגדרים על ידי רשות התעופה האזרחית וכוללים

 • תמרונים בסיסיים – תמרוני הטיסה הבסיסיים אשר למדת בקורס הטיס הפרטי אשר נדרשים ברמת ביצוע גבוהה ומדויקת יותר.
 • תמרונים מתקדמים – שמיניות עצלות, שנדלים, שמינייה מסביב לשתי נקודות קבועות ועוד.
 • טיסות ניווט זמ"מ – טיסות ניווט המבוצעות בגובה נמוך כשהדגש ניתן לרמה מקצועית גבוהה המתבטאת בדיוק רב בזמנים ובהתחשבות ברוחות לאורך הנתיב.

החלק התיאורטי

בדרישות החומר העיוני לקראת הוצאת רישיון טייס מסחרי יש שישה נושאים:

 • ידע טכני כללי.
 • חוקת אוויר.
 • תכנון טיסה.
 • מטאורולוגיה.
 • נווטות.
 • נווטות חישובית

מבחן לקבלת רישיון טייס מסחרי

לאחר שנשלים את כל תכני החלק המעשי ונעבור בהצלחה את מבחני התיאוריה ,נגיש בקשה לרשות התעופה האזרחית לקבל בוחן שייבחן את רמתך כטייס מסחרי (גם בהיבט הטסה וביצועים וגם בטיסת ניווט)

ב ה צ ל ח ה !!!!!!

קולק אייר